Naprawdę pożądane programy w architekturze SMP

Na dzień dzisiejszy koligacja między funkcjonowaniem praktycznie dowolnej firmy czy przedsiębiorstwa a szybkością działania zaplecza komputerowego jest ogromna. Odnosi się to także do jakości takiego typu zaplecza.

Internet

Autor: Patrick Bombaert
Źródło: http://www.flickr.com

Im ono lepsze, tym firma ma możliwość pracowania szybciej, rosną perspektywy w działaniu wszystkich trybów skomplikowanej machiny, co nie pozostaje bez wpływu na ilość realizowanych zleceń i bezpośrednio rosną korzyści finansowe przy dobrze zaprojektowanym zapleczu komputerowym. W dzisiejszych czasach niezwykle silną relację zauważyć można pomiędzy jakością zarówno oprogramowania jak i samych komputerów a plusami będącymi skutkiem korzystania z tego rodzaju sprzętów. Widać to bardzo dobrze w każdej branży i gałęzi gospodarki, tak samo niewielkich przedsiębiorstw jak i ogromnych korporacji.

Bardzo duże wymagania, jakimi są aktualnie ogromne bazy danych wymagają zastosowania wieloprocesorowych systemów o przetwarzaniu symetrycznym, czyli symmetric multiprocessing. Architektura tego typu umożliwia przetwarzanie o wiele większej ilości danych, niż standardowe kiedyś jedno rdzeniowe systemy. W takiego rodzaju architekturze możemy przypisać każdemu procesorowi odmienną funkcję i odmienne zadanie do zrealizowania, przez co możemy rozłożyć zadania po równo na każdy procesor. Możliwe jest bowiem dzięki wspólnej dla wszystkich procesorów pamięci oraz magistrali.

Pisanie na klawiaturze

Autor: Rainer Stropek
Źródło: http://www.flickr.com

Niezmiernie ważną cechą symmetric multiprocesiing jest zdolność wykorzystania wielowątkowości przez programy komputerowe, dzięki czemu podzielenie obowiązków procesorów jest dużo łatwiejszy. Na ogół wydziela się dwa główne bezpośrednio połączone systemy równoległe, czyli symetryczny oraz asymetryczny. Te pierwsze, jak zostało wcześniej powiedziane dzielą pamięć oraz magistralę a także zegar. Symetryczna wieloprocesorowość uznawana jest obecnie za najbardziej popularną metodę konstrukcji równoległych komputerów o przeznaczeniu ogólnym.

W przypadku systemów asymetrycznych, budują one hierarchię, w którym jeden procesor rozdziela dane, dzieląc je na inne procesory. Tego typu formę architektury stosuje się w wyspecjalizowanych serwerach o zastosowaniu specjalnym.

Bez obawy – zobacz link (http://www.sklep.doko.pl/pl/p/Przekaznik-czasowy-PCU-520-24V-FF/12056), który prowadzi do analogicznej witryny. Odnajdziesz na niej zwracające uwagę teksty w nawiązaniu do omawianego tu tematu.

Systemy symetryczne symmetric multiprocessing dają możliwość zwiększenia prędkości działania komputerów oraz dają nam również gwarancję większej odporności na usterki.

admin